MANTENIMENT

Disposem de diferents modalitats per a la prestació de manteniment d’equips informàtics, servidors i emmagatzematge de dades HW & SW (Software de base i aplicatius)

 • Contractes de manteniment de infraestructures multifabricant.
 • Preventiu, Correctiu, Perfectiu, Evolutiu, Predictiu i Normatiu.
 • Suport tècnic helpdesk remot 24X7.
 • Gestió de les Garanties i Contractes Externs.
 • Outsourcing.
 • Jornades tècnico-formatives (formació personalitzada).
 • Administració de gestió remota.
 • Bonus d´hores de tècnics de hardware en microinformàtica i/o administradors de sistemes.
 • Suport, monitorització i formació tècnica en infraestructures de CPD (Data Centers)
 • Plans de contingència.

SUPORT

 • Unic punt d´incidences.
 • Temps de resposta coneguts i acordats .
 • Reducció d´incidències gràcies al manteniment preventiu dels sistemes.
 • Cost de manteniment TIC clars i predictius.
 • ROI desde el primer moment via estalvi de costos.

Contacta amb un dels nostres gestors tècnics