CERTIFICACIÓ DIGITAL

A més de constituir una solució tècnica a la necessitat de garantir la realització de comunicacions en un entorn electrònic com Internet, la certificació digital té importants repercussions jurídiques , ja que trasllada a aquest entorn el que la signatura manuscrita suposa per a les transaccions realitzades fora de línia, garantint així la identificació de les parts que hi intervenen , l’autenticació del document, la confidencialitat de la informació i la seva integritat.

eSignatura
eFacturació
eContractació
eNotariat

Contacta amb un dels nostres gestors tècnics