COMBINA RECURSOS DEL CLOUD PÚBLIC I PRIVAT

Sorgeixen a partir de la necessitat dels clients que, tot i que compten amb infraestructura pròpia, busquen aprofitar els avantatges dels serveis d’un proveïdor extern. Les nostres eines permeten connectar el seu núvol amb recursos de maquinari dedicat per crear un entorn de núvol híbrida. Executa cada càrrega de treball amb màxima fiabilitat en la plataforma més adequada per maximitzar el seu rendiment i òptim TCO.

 • PROVISIÓ
 • CONTROL
 • FLEXIBILITAT
 • ELASTICITAT
 • SEGURETAT
 • PLANIFICACIÓ
 • LOCALITZACIÓ
 • RENDIMENT
 • COST
 • PROACTIVITAT (GESTIÓ)
icon_private_hosting
Cloud Privat
 • DIES
icon_private_hosting
Cloud Híbrid
 • HORES
icon_private_hosting
Cloud Públic
 • MINUTS

BENEFICIS

 • Manteniment infraestructura 24X7X365
 • Monitorització proactiva de la plataforma
 • Monitorització evolutiva de la plataforma
 • Serveis Ad-Hoc a BBDD, Sistema Operatiu i plataforma Virtual
 • Provisió de noves necessitats – Màxima rapidesa

CLOUD HÍBRID

Un cloud híbrid és un servei integrat que utilitza clouds tant públiques com privades per a resoldre diferents arquitectures de negoci dins d’una mateixa organització, optimitzant al màxim la seva eficiència i assegurant la integritat i seguretat de les dades. El model d’Infraestructura com a Servei (IaaS, Infrastructure as a Service) és una de les combinacions més òptimes per a l’entorn empresarial.

MAJOR SEGURETAT AMB CLOUD PRIVAT

Les solucions de Cloud Privat proporcionen una sensació de major seguretat per als clients que disposen d’aquest tipus de desplegaments, al no compartir recursos amb altres usuaris.

Normalment el Cloud Privat es desplega considerant tecnologies conegudes a les pròpies de la empresa o bé atenent les seves capacitats per a interconnectar-se amb altres núvols.

La capacitat d’escollir al proveïdor permet seleccionar els recursos tecnològics que més se adapten a las necessitats tècniques o econòmiques de la empresa així com les tecnologies que millor s’integren amb altres serveis de infraestructura ja existents (backup, balanceadors, xarxa, etc).

 • PROVISIÓ
 • CONTROL
 • FLEXIBILITAT
 • ELASTICITAT
 • SEGURETAT
 • PLANIFICACIÓ
 • LOCALITZACIÓ
 • RENDIMENT
 • COST
 • PROACTIVITAT (GESTIÓ)
icon_private_hosting
Cloud Privat
 • DIES
icon_private_hosting
Cloud Híbrid
 • HORES
icon_private_hosting
Cloud Públic
 • MINUTS

Contacta amb un dels nostres gestors tècnics