CIBERSEGURETAT

És convenient que des d’una perspectiva de prevenció, cada organització sigui capaç de minimitzar el risc i assegurar la continuïtat del negoci davant qualsevol amenaça que atempti contra la confidencialitat , la disponibilitat i la integritat de la informació. Per a això, és convenient que al costat de la implantació d’un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació, s’activi una estratègia de prevenció orientada a evitar la comissió d’aquests il·lícits.

Disposem d’un equip de professionals multidisciplinar format per advocats i consultors de sistemes amb les certificacions CISA, CISM i CGEIT .

  • Anàlisi de riscos.
  • Plans de continuïtat de negoci no només des del punt de vista tecnològics , plans 365 .
  • Disseny de solucions de Seguretat perimetral, IDS , IPS , monitorització de sistemes i gestió d’alertes de seguretat tecnològica.
  • Auditories de seguretat.
  • Implantació de mesures de govern de les Tecnologies de la Informació.
  • Certificació ISO 27000
CGEIT
CISA
CISM

Contacta amb un dels nostres gestors tècnics