La societat IT GLOBAL, S.L. manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus usuaris i es comprometen a protegir-los. Aquesta protecció s’estén a tot el que fa referència a la recollida i l’ús de la informació facilitada a través d’internet.

En aquest sentit, IT GLOBAL, S.L. garanteix, en els termes que estableix el RGPD, que utilitzarà confidencialment les dades personals dels usuaris, i que ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes a les seves instal·lacions i sistemes.

IT GLOBAL, S.L. podrà comunicar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que consti als seus arxius, mitjançant els seus sistemes informàtics, quan li ho sol·licitin de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

En compliment del que disposa l’article 13 RGPD, sempre que es sol·licitin dades de caràcter personal a un usuari del lloc web per ser tractats, se li informarà degudament, com a mínim, de la identitat i del responsable del tractament, de la finalitat per a la qual s’obtenen les dades, de la base legal, supressió i dels drets que li corresponen als interessats, així com de qualsevol requisit que exigeixi la legislació vigent.

ITGLOBAL S.L. utilitzarà les dades dels usuaris amb la finalitat per a la qual siguin requerits i només remetrà informació dels seus productes i serveis quan hagi estat expressament autoritzat.

L’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se, a ITGLOBAL, S.L, Cr La Jota 27, 08016 Barcelona. Si ho prefereix també pot enviar un correu electrònic a l’adreça: protecciondedatos@itglobal.es referència “drets RGPD”. Si els seus drets no fossin atesos pot Un. Acudir a l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de dades).