AUDITORIA TÈCNICA DE INFRAESTRUCTURES

Serveis proactius anticipant-nos als errors de la seva Infraestructura IT en totes les capes de Seguretat (Back Up, Networking, Servidors, Emmagatzematge, etc.) i sota plataformes multifabricant tant en l’entorn físic como virtual.

IDENTITAT, SEGURETAT I RISK MANAGEMENT

Proposem una visió íntegra a través de la empresa i les seves principals àrees de gestió del negoci, aplicats a IT. Aquest ens aporta un conjunt únic de competències que ens permeten proporcionar als clients eines i millores per abordar els seus complexes reptes de compliment normatiu i seguretat.

MIGRACIÓ I ACTUALITZACIÓ

Gràcies a la nostra gran experiència i certificacions, podem oferir al client el disseny de migració de múltiples arquitectures mitjançant les diferents tecnologies que permetran a la seva empresa obtenir els següents beneficis:
  • Alta escalabilitat en els Serveis futurs
  • Reducció de TCO
  • Augment de la disponibilitat de les plataformes de sistemes
  • Múltiples entorns heterogenis

GESTIÓ I AUTOMATITZACIÓ

És important per als clients que es plantegen una estratègia en quant al model d’operacions futures i de passos cap aquest, el qual suposa considerar quin tipus d’eines a utilitzar, complementades amb altres accions en el model de serveis i processos.

En el context tecnològic actual (arquitectures big-data, impactes en el negoci, business continuity,etc.) és necessari que les eines siguin més preventives i predictives, per així aportar valor al negoci. Es tracta doncs d’anticipar tendències i comportaments futurs dels sistemes, analitzar com prevenir situacions i prendre les mesures adequades. Tot això, sota el paraigües de ITIL, LeanIT, DevOps.

Contacta amb un dels nostres gestors tècnics