LEGALITZACIÓ DE SITES A INTERNET

Avui en dia , la informació és un actiu vital per a qualsevol organització. L’optimització , la securització , i la legalització d’aquesta informació i dels sistemes que la processen ha de constituir, per tant, un objectiu de primer nivell per a l’organització.

Per això, des de l’Àrea Jurídico – Tecnològica de ITGLOBAL hem dissenyat una sèrie de Serveis i Solucions de màxima qualitat, oferint total cobertura pel que fa a les necessitats legals i tecnològiques de qualsevol Entitat relacionades amb la legalització del seu Sistema d’Informació.

Tenim en compte a l’hora de dissenyar la solució per a cada clients, a més dels aspectes tècnics , els següents:

  • Llei de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic ( LSSICE )
  • E-Màrqueting
  • Protecció de consumidors i usuaris
  • Publicitat, competència deslleial i fiscalitat

Contacta amb un dels nostres gestors tècnics