SOLUCIONS D'IMATGE I IMPRESSIÓ

Automatització del parc d’impressió reduint els costos i augmentant la flexibilitat mitjançant una plataforma homogènia i optimitzada
  • Consolidació de parcs heterogenis mitjançant una única solució.
  • Facilita la operativitat de l’usuari i augmenta la seva satisfacció.
  • Provisió on demanda del consumible àgil i eficaç.
  • Augment de la flexibilitat i escalabilitat provocant innovació disruptiva.
  • Estalvi de costos d’ inversió, manteniment i gestió immediats.
  • Transparència en el control i l ´ús del consum.
  • Definició de polítiques d´impressió.
  • Amb l´anàlisi i auditoria previa de necessitats.
  • Totalment flexible.

CONSUMIBLES

GESTIÓ USUARIS

DISPOSITIUS

SEGURETAT

CICLE DE VIDA

INFORMES

SOSTENIBLE

FACTURACIÓ

SUPORT

Contacta amb un dels nostres gestors tècnics