SOFTWARE COM A SERVEI ( SaaS )

Model de distribució de software a on el suport lògic i les dades que maneja s’allotgen en servidors d’una companyia de tecnologies d’informació comunicació (TIC), als que s’accedeix via Internet des d’un client. ITGLOBAL s’ocupa del servei de manteniment, de la operació diària i del suport del software usat pel client.

INFRAESTRUCTURA COM A SERVEI ( IaaS )

ITGLOBAL s’encarrega d’escalar les aplicacions del client segons les seves necessitats, a més de preparar tot l’entorn en les màquines (encara que existeixin imatges de instàncies preparades amb les configuracions més comuns).

PLATAFORMA COM A SERVEI ( PaaS )

En aquest model es redueix bastant la complexitat a la hora de desplegar i mantenir aplicacions ja que las solucions PaaS gestionen automàticament la escalabilitat usant més recursos si fos necessari. ITGLOBAL es preocupa de que les aplicacions del client estiguin el millor optimitzades possibles per a consumir menys recursos possibles essent transparent l’ús de hardware.

BACK UP, DISASTER & RECOVERY AS A SERVICE ( DRaaS, BaaS, RaaS )

Modalidad de respaldo de copia fàcil de usar, automatizado y con recuperación assistida aporta los siguientes beneficiós al cliente:
 • Revisió diària de les còpies.
 • Rellançament de backups.
 • Atenció a peticions de restauració d’ usuaris clau.
 • Gestió d’altes i backup de clients de backup.
 • Informes periòdics diari de backups correctes mensual de capacitat total de còpies, trimestral de creixement.
 • Compliment de la legislació (LOPD)
 • Recuperació Ràpida i Garantida
 • Escalable en modalitat de pagament per ús
 • Evita temps de inactivitat i la pèrdua de dades.
 • Compti amb un centre de recolzament sempre operatiu.
 • Disseny a mesura de cada client i els seus temps de recuperació (RTO)
 • Podem aixecar el Servei complet en un període de temps de 2 a 4 hores.
 • Backups programats, complets i consistents de servidors en execució.
 • Multiplataforma en sistemes operatius i agents.
 • No requereix externalitzar les dades a tercers, treballem en el seu propi núvol.
 • Monitorització i suport de l’entorn de backup fins 24 x 7

Contacta amb un dels nostres gestors tècnics